Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych.

Kto i jakich celach przetwarza dane osobowe?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Seb-Budz Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 44A/40A, 61-568 Poznań, KRS 0000490906 NIP: 781-189-18-58 REGON: 302635064, zwana dalej „Administrator”.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować sie odwiedzając siedzibę firmy lub pisząc na adres e-mail: biuro@twojtanidom.pl, temat „RODO”.

Wspólne zarządzanie danymi osobowymi:

Chcielibyśmy poinformować, że w ramach wspólnych celów dla Seb-Budz Sp. z o.o. i spółek powiązanych zachodzi współadministrowanie. Wspólna infrastruktura, kadry oraz systemy IT sprawiają, że procesy biznesowe w naszych spółkach są zharmonizowane. Obsługujemy zapytania, marketing, rekrutację, rozliczenia, raportowanie, audytowanie, obsługę klienta, kontrolę jakości obsługi klienta, obsługę reklamacji, gwarancji, roszczenia i księgowość razem z naszymi partnerami. Każdy współadministrator bierze udział w przetwarzaniu danych osobowych klientów na różnych etapach i w różnym stopniu, mając jednocześnie swoje własne cele do realizacji. Naszym wspólnym celem jest sprzedaż produktów i usług, za którą każdy z nas ponosi indywidualną odpowiedzialność. Lista współadministratorów – spółek powiązanych:

SEB-BUDZ Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 44A / 40A, 61-568 Poznań, NIP: 781-189-18-58

SEB-BUD WROCŁAW s.c. ul. Stanisławowska 47, 54-611 Wrocław, Polska, NIP 8943162973

SEB-BUD.M Marta Parafinowicz ul. Wierzbięcice 44A/40A, 61-568 Poznań, NIP: 972-104-76-57

SEB-BUD Sebastian Parafinowicz ul. Wierzbięcice 44A/40A, 61-568 Poznań, NIP: 783-124-49-84

MS Domy Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 44A/40A, 61-568 Poznań, NIP: 783-184-86-53

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

– Przed podpisaniem umowy na świadczenie usług zgodnie z naszą ofertą, przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe w celu realizacji Państwa żądania: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres planowanych prac, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, numer IP i inne dane zawarte w przesłanej przez Państwa dokumentacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 6 ust. 1 lit. b RODO;. 6 ust. 1 lit. f RODO;

– W celu zawarcia i wykonania umowy, przetwarzamy poniższe dane osobowe: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres planowanych prac, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, numer IP i inne dane zawarte w przesłanej przez Państwa dokumentacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

– W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi, np. wystawienia faktury VAT i dokonania rozliczeń podatkowych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, NIP, REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

– W celu zapewnienia odpowiedniej obsługi klienta i rozpatrzenia wszelkich spraw zgłaszanych bezpośrednio do Administratora, takich jak np. wnioski gwarancyjne: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres wykonywanych prac, adres e-mail, nr telefonu, NIP, REGON i inne dane zawarte w przesłanej przez Państwa dokumentacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

– W celu zapewnienia Państwu informacji dotyczących działań związanych z realizacją zawartej umowy o roboty budowlane: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres planowanych prac, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, numer IP i inne dane zawarte w przesłanej przez Państwa dokumentacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

– W celu określenia, obrony i realizacji praw dotyczących roszczeń: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres planowanych prac, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, numer IP i inne dane zawarte w przesłanej przez Państwa dokumentacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– W celu zachowania wszystkich ofert/zapytań, które nie otrzymały jeszcze odpowiedzi: Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, inne dane zawarte w przesłanej przez Państwa dokumentacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– Dla celów archiwizacyjnych i dowodowych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa firmy, siedziba firmy, adres do korespondencji, adres planowanych prac, adres e-mail, numer telefonu, NIP, REGON, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, numer IP i inne dane zawarte w przesłanej przez Państwa dokumentacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

– Aby zarządzać witryną internetową, automatycznie zapisujemy poniższe informacje w logach serwera za każdym razem, gdy korzystasz z naszej strony internetowej: https://twojtanidom.pl/kontakt/, Adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

– W celu bezpośredniej promocji produktów/usług: Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, informacje zawarte w rejestrach publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Jak wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Możesz zrobić to w każdej chwili, wysyłając list do Administratora lub email na adres biuro@twojtanidom.pl z dopiskiem „RODO”. Ważne jest, abyś wiedział, że cofnięcie zgody nie oznacza, że dotychczasowe przetwarzanie danych było nielegalne. Do momentu wycofania zgody firma ma prawo do korzystania z Twoich danych osobowych zgodnie z prawem.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Nie jesteś zobowiązany do podawania swoich danych osobowych, ale jeśli chcesz skorzystać z naszych usług, konieczne będzie ich udostępnienie. Bez podania adresu e-mail i numeru telefonu nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty handlowej oraz zapewnić Ci wysokiej jakości obsługi.

Czy nasze działania są oparte na automatyzacji podejmowania decyzji i profilowaniu?

Korzystamy z plików cookie Facebooka, Google i innych w celu zbierania informacji o sposobie korzystania z naszej witryny przez użytkowników, w tym również do profilowania. Zebrane dane są wykorzystywane do poprawy naszej strony, usług oraz prowadzenia kampanii reklamowych. Chociaż może dochodzić do profilowania w ramach działań marketingowych, to nie ma to skutków prawnych i nie wpływa istotnie na naszych klientów.

Do kogo możemy przekazać Twoje informacje osobowe?

  • naszym pracownikom i współpracownikom

  • współpracujemy z różnymi podmiotami, które pomagają nam w prowadzeniu biznesu. Przekazujemy im Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia usług. Nasi odbiorcy to m.in. firmy zajmujące się marketingiem, szkoleniami, obsługą informatyczną, teleinformatyczną, banki, instytucje płatnicze, firmy leasingowe, factoring, firmy prowadzące działalność pocztową, kurierską. Współpracujemy także z podmiotami świadczącymi usługi doradcze, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrową, szkoleniową. Współpracujemy także z podwykonawcami, którzy pomagają nam w realizacji naszych zadań. Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych i współpracujemy jedynie z zaufanymi partnerami.

  • jeśli zachodzi taka potrzeba, możemy udostępnić dane innym administratorom w przypadkach uzasadnionych i zgodnie z przepisami prawa, np. partnerom świadczącym usługi uzupełniającym nasze działania.

  • istnieje możliwość, że będziemy zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych innym podmiotom, np. na podstawie przepisów prawa lub decyzji organów administracyjnych. Mogą to być zarówno instytucje publiczne, jak np. ZUS czy US, jak i podmioty prywatne, dlatego dokładnie analizujemy każde żądanie udostępnienia danych, aby ochronić Twoją prywatność.

Jeśli odbiorcy danych będą przetwarzać Państwa dane osobowe samodzielnie i w swoim imieniu, na przykład oferując swoje produkty i usługi, stają się odrębnymi administratorami danych. W takim przypadku ponoszą pełną odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych i nie podlegają warunkom naszej Polityki prywatności.

Przez jaki okres czasu możemy przechowywać o informacje Tobie?

Zgodnie z obowiązującym prawem przechowujemy Twoje dane osobowe przez określony czas, niezbędny do wykonania umowy, a następnie zostaną one trwale usunięte lub zniszczone. Okresy przetwarzania danych różnią się w zależności od celu, na jaki zostały zebrane. Np. dane potrzebne do ustalenia/dochodzenia/obrony roszczeń przechowujemy do 10 lat, natomiast dane związane z zawarciem umowy do 5 lat po jej zakończeniu. W przypadku danych zbieranych w związku z ofertą, przechowujemy je przez 2 lata, chyba, że zostanie zawarta umowa. Pamiętaj, że masz prawo do zapomnienia, co oznacza, że możesz poprosić o usunięcie swoich danych, a taka prośba będzie rozpatrzona indywidualnie.

Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

Posiadają Państwo różne prawa dotyczące swoich danych osobowych. Możesz poprosić o dostęp do informacji na temat ich przetwarzania oraz poprawić dane w razie konieczności. Masz także możliwość usunięcia części lub wszystkich danych, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia ich do innego administratora. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz wycofać udzieloną wcześniej zgodę. Pamiętaj, że po wycofaniu zgody dane nie będą przetwarzane w określonym celu, jednak do momentu wycofania zgody mogą być one nadal przetwarzane.

Naszym celem jest zapewnienie, że Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych są szanowane i respektowane.

Chociaż Twoje prawa nie są absolutne, w niektórych przypadkach zgodnie z obowiązującymi przepisami mamy prawo odmówić Twoje żądanie. Niemniej jednak, jeśli decydujemy się na odmowę, to po dokładnej analizie i tylko wtedy, gdy jest to absolutne.

Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo zgłosić sprzeciw. Należy mieć na uwadze, ze zgodnie z przepisami możemy nie uwzględnić Twojego sprzeciwu, jeśli udowodnimy, ze istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy, które umożliwiają ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń.

Możesz również zawsze zrezygnować z przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Zachęcamy do kontaktu poprzez list lub e-mail z dopiskiem, „RODO”, aby skorzystać z Twoich praw wynikających z RODO.

Jesteś uprawniony do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. Jeśli sądzisz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Ostateczne ustalenia:

W przypadku braku precyzyjnych regulacji w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, takie jak:

  • Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679)

  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne

W razie wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, zostaniesz poinformowany poprzez komunikat na naszej stronie internetowej: https://twojtanidom.pl/

 

Pliki cookies i logi systemowe

Ciasteczka, znane również jako pliki „cookies”, to krótkie tekstowe informacje zapisywane na urządzeniach takich jak komputery, telefony czy tablety przez odwiedzane strony internetowe. Są one zabezpieczone i mogą być odczytywane przez Administratora oraz inne zaufane systemy, których technologii używamy.

Do czego służą nam pliki cookies?

Pliki cookies są używane do sprawdzania tożsamości użytkowników i zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do panelu klienta. Pomagają one chronić prywatność danych osobowych użytkownika przed osobami, które nie mają do nich uprawnień. Pliki cookies mają wpływ na działanie i wydajność korzystania z witryny internetowej, umożliwiając zachowanie ustawień między wizytami na stronie. Dzięki nim możemy płynnie poruszać się po stronie i korzystać z wszystkich dostępnych funkcji. W plikach cookies przechowywane są informacje dotyczące sposobu korzystania z witryny internetowej przez odwiedzających, takie jak preferowane podstrony. Dzięki nim możliwe jest również szybsze identyfikowanie błędów na niektórych stronach. Pliki Cookies, które zapisują stan sesji poprawiają jakość usług i ułatwiają przeglądanie stron internetowych. Dzięki plikom cookies, po zalogowaniu się do panelu klienta, sesja pozostaje aktywna nawet po przejściu na inne podstrony. Dzięki temu nie trzeba za każdym razem wpisywać loginu i hasła, co sprawia, że korzystanie ze strony internetowej jest bardziej wygodne. Gromadzenie danych — pliki cookies są używane do zbierania informacji na temat sposobu korzystania przez użytkowników ze strony internetowej (jak często odwiedzają stronę, ile czasu spędzają na niej, jakie treści cieszą się największym zainteresowaniem itp.). Dzięki temu możliwe jest ciągłe doskonalenie strony internetowej i dostosowywanie jej funkcji do preferencji użytkowników. Aby monitorować aktywność i tworzyć statystyki, korzystamy z różnych narzędzi analitycznych i statystycznych. Kierowanie reklamą – pliki cookies umieszczane na naszych stronach przez partnerów reklamowych, służą do personalizacji reklam na innych witrynach. Działają one na podstawie identyfikacji przeglądarki i urządzenia. Jeśli nie chcesz korzystać z tych plików cookies, reklamy nie będą dostosowane do Twoich zainteresowań na innych stronach internetowych. warto zauważyć, że wiele plików cookies, które zbieramy, nie zawiera informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Nie posiadamy danych, które pozwoliłyby nam dokładnie określić Twoją tożsamość.

Jak można zarządzać plikami cookies?

Twoja przeglądarka internetowa standardowo zezwala na używanie plików cookies na Twoim urządzeniu, dlatego podczas pierwszej wizyty prosimy o wyrażenie zgody na ich użycie. Możesz kontrolować i zarządzać zainstalowanymi plikami cookies. Wystarczy zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej, aby całkowicie zablokować obsługę cookies lub żądać informacji o ich zamieszczeniu. Zmiany można dokonać w dowolnym momencie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: aboutcoockies.org. Jeśli nie wyrazisz zgody na korzystanie z plików cookies, mogą pojawić się trudności w korzystaniu ze strony internetowej, takie jak konieczność logowania się na każdej podstronie, dłuższe ładowanie strony, brak możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności strony oraz ograniczenia w polubieniu strony na różnych platformach społecznościowych. Jak długo pliki cookies będą zapisane na Twoim urządzeniu zależy od tego, kiedy opuścisz stronę internetową lub wyłączysz oprogramowanie (przeglądarkę internetową). W przypadku plików cookies technicznych są one usuwane w momencie zakończenia sesji. Niektóre pliki cookies mogą pozostać na Twoim urządzeniu do momentu, gdy samodzielnie je usuniesz.